Dự án tiêu biểu
Kho hàng tổng hợp 3000m2
Nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải
Nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu tàu - Cảng VICT
Dự án Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)
Dự án ĐTXD Nâng cấp cảng Tân Cảng - Phú Hữu
Dự án Đầu tư xây dựng Kho - Cảng tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

Cổ Đông Mẫu

Upload file lên google drive rồi chèn link vào “tại đây”

Báo cáo tài chính riêng kính mời xem Tại Đây

Báo cáo tài chính hợp nhất kính mời xem Tại Đây