TẦM NHÌN

Công ty Hoàng Hà đặt mục tiêu trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình giao thông (hàng hải, đường thủy nội địa).

SỨ MỆNH

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

Đối với người lao động: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và nhân văn, có thu nhập cao, có cơ hội phát triển công bằng cho tất cả người lao động.

Đối với Cổ đông và đối tác: Chia sẻ cơ hội, chia sẻ quyền lợi và hợp tác thành công.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích của Doanh nghiệp với lợi ích xã hội, chung tay cùng các hoạt động hướng về cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

UY TÍN: Uy tín là danh dự. Công ty Hoàng Hà luôn nỗ lực hết mình để thực hiện đúng cam kết.

TRÁCH NHIỆM: Trách nhiệm là nền tảng của chất lượng. Công ty Hoàng Hà cam kết hoàn thành mọi công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

HỢP TÁC: Sẵn sàng hợp tác, sẻ chia với tinh thần đôi bên cùng có lợi.

TÔN TRỌNG: Công ty Hoàng Hà hiểu rằng tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng Công ty, tôn trọng khách hàng và đối tác cũng chính là tôn trọng bản thân mình.