TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tư vấn quản lý dự án các công trình Giao thông (Hàng hải, Đường thủy nội địa, Cầu, đường bộ), công trình Dân dụng – Công nghiệp, công trình Hạ tầng kỹ thuật, công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bao gồm:

 • Quản lý kế hoạch tổng thể dự án;
 • Quản lý chi phí và nguồn lực;
 • Quản lý thời gian và tiến độ;
 • Quản lý hợp đồng;
 • Quản lý thi công xây lắp;
 • Quản lý rủi ro của dự án;
 • Quản lý vận hành dự án;
 • ….

TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
TƯ VẤN THIẾT KẾ, LẬP DỰ TOÁN

 • Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công;
 • Tư vấn lập Dự toán;
 • Thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị đầu tư xây dựng.

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

 • Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng;
 • Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp;
 • Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
 • Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi);
 • Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

 • Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu qua mạng/không qua mạng;
 • Tư vấn lập Lập báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất qua mạng/ không qua mạng;
 • Tổ chức đấu thầu (Bên mời thầu)
 • Thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình đấu thầu.

TƯ VẤN KHẢO SÁT, KIỂM ĐỊNH

 • Khảo sát địa hình công trình trên cạn/dưới nước;
 • Khảo sát địa chất công trình;
 • Thu thập khảo sát số liệu thủy hải văn công trình.
 • Kiểm định kết cấu hạ tầng cảng biển