Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305479362 ngày 22/01/2008 (cấp lần 06 ngày 09/6/2021) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương Mại Hoàng Hà với tiêu chí trở thành một doanh nghiệp có uy tín và chất lượng trong lĩnh vực Tư vấn – Xây dựng – Thương mại. Các sản phẩm do công ty cung ứng từ các hoạt động tư vấn, xây dựng hay sản xuất đều phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu.

Kho hàng tổng hợp 3000m2
Nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải
Nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu tàu - Cảng VICT
Dự án Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)
Dự án ĐTXD Nâng cấp cảng Tân Cảng - Phú Hữu
Dự án Đầu tư xây dựng Kho - Cảng tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai
Đối tác của chúng tôi