Siêu tàu container Margrethe Maersk cập cảng Việt Nam
Tàu Ever Given của EverGreen đã được thả nổi thành công
NHÀ LÕI XANH - KTS PHẠM GIANG NAM
NHÀ CỦA NẮNG VÀ GIÓ - KTS HOÀNG MINH TUỆ
TRE TRONG KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI - KTS VÕ TRỌNG NGHĨA
TRE TRONG KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI - KTS VÕ TRỌNG NGHĨA
NHÀ CỦA NẮNG VÀ GIÓ - KTS HOÀNG MINH TUỆ
NHÀ LÕI XANH - KTS PHẠM GIANG NAM