Dự án Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công

2. Địa điểm: Khu Phố An Hội, Phường An Hòa, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

3. Thời gian: Từ năm 2019

4. Phạm vi công việc do Công ty Hoàng Hà thực hiện: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

5. Các hạng mục công trình

Tư vấn giám sát thi công san lấp mặt bằng.
Tư vấn giám sát thi công đường nội bộ
Tư vấn giám sát thi công trạm bơm nước thải và hệ thống đường ống
Tư vấn giám sát thi công Nhà máy xử lý nước sạch
Tư vấn giám sát thi công hệ thống cống hộp.
Tư vấn giám sát thi công nạo vét kênh sinh thái