Dự án tiêu biểu
Kho hàng tổng hợp 3000m2
Nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải
Nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu tàu - Cảng VICT
Dự án Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)
Dự án ĐTXD Nâng cấp cảng Tân Cảng - Phú Hữu
Dự án Đầu tư xây dựng Kho - Cảng tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

Nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải

• Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam.

• Đại diện Chủ đầu tư: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam/Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.