Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ
Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một...
Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu...
Nhà thầu phụ có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP: Điều 83. Điều kiện...
Đánh giá an toàn công trình xây dựng
Theo Điều 37 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đánh giá an toàn...
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Theo Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ...