Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy...
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành...
Một số Thông tư mới ban hành của Bộ Giao thông Vận tải
1. Thông tư 08/2021/TT-BGTVT ngày 19/4/2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban...
Một số Thông tư mới ban hành của Bộ Xây dựng
1. Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về...
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Ngày 26/01/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số...
Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động Hàng hải
Ngày 10/5/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 58/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số...
Nghị định 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Ngày 28/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo...
Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về...
Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ
Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một...
Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu...
Nhà thầu phụ có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP: Điều 83. Điều kiện...
Đánh giá an toàn công trình xây dựng
Theo Điều 37 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đánh giá an toàn...