Dự án tiêu biểu
Kho hàng tổng hợp 3000m2
Nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải
Nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu tàu - Cảng VICT
Dự án Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)
Dự án ĐTXD Nâng cấp cảng Tân Cảng - Phú Hữu
Dự án Đầu tư xây dựng Kho - Cảng tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai
Một số Thông tư mới ban hành của Bộ Giao thông Vận tải
1. Thông tư 08/2021/TT-BGTVT ngày 19/4/2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban...
Một số Thông tư mới ban hành của Bộ Xây dựng
1. Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về...
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Ngày 26/01/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số...
Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động Hàng hải
Ngày 10/5/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 58/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số...
Nghị định 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Ngày 28/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo...
Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về...
Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ
Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một...
Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu...
Nhà thầu phụ có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP: Điều 83. Điều kiện...
Đánh giá an toàn công trình xây dựng
Theo Điều 37 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đánh giá an toàn...
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Theo Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ...